Czy pieniądze na koncie bankowym są bezpieczne?

Mamy czasy, w których większość z nas posiada rachunki osobiste z dostępem poprzez sieć. Duża część klientów korzysta też z tańszych usług banków całkowicie wirtualnych (Bank SMART, Volkswagen Bank. Toyota Bank). Wiele osób zadaje sobie pytanie – czy pieniądze zgromadzone na koncie bankowym są bezpieczne? Praktycznie wszystkie duże banki w Polsce dają już możliwość otwierania kont internetowych, takich, które pozwalają na pełne zarządzanie rachunkiem online. Sam często tworząc opisy kont na blogu dostaje w komentarzach pytania odnośnie bezpieczeństwa środków w danym banku. Rozwinę dziś ten temat w kilku kwestiach. Podejmę temat bezpieczeństwa środków gwarantowanego przez BFG, zabezpieczeń bankowych konta oraz pozostałych rozwiązań prawnych chroniących klientów.

Środki na rachunkach są objęte gwarancjami BFG

Pieniądze zgromadzone w bankach w Polsce na kontach osobistych, oszczędnościowych i lokatach są objęte gwarancjami Bankowemu Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Jest to bardzo dobre zabezpieczenie, gdyż w sytuacji bankructwa banku, dostajesz z funduszu zwrot pieniędzy. Oczywiście pieniądze są zwracane klientom w pewnych limitach. Środki są zwracane w 100% do równowartości 100 tys. euro ze wszystkich kont, jakie klient posiada w danym banku. Więc ze względów bezpieczeństwa w jednym banku warto trzymać łączną kwotę maksymalnie do ok. 400 tys. zł. Jeżeli chcesz ulokować więcej, rozdziel te środki na kolejne konta w innych bankach. W przypadku konta wspólnego, obydwoje małżonków może odzyskać odpowiednio 200 tys. euro.

Zabezpieczenia systemowe kont na wysokim poziomie

Ochrona rachunku przed przestępcami jest dość zaawansowana. Każdy bank ma swój system procedur i zabezpieczeń, które chronią Twoje konto przed hakerami i innymi złodziejami. Są jednak elementy wspólne zabezpieczeń, które wdrożyły wszystkie instytucje finansowe.

Najpopularniejsze formy ochrony to logowanie do systemu transakcyjnego zabezpieczone protokołem HTTPS. Poznasz je łatwo po początku adresu internetowego oraz symbolu zamkniętej kłódki, oznaczającej połączenie szyfrowane. Kolejnym zabezpieczeniem jest aktualny certyfikat bezpieczeństwa, który większość przeglądarek koloruje na zielono. Klikając na certyfikat sprawdzisz, kto go wydał i czy jest ważny. Logując się na konto banki często stosują dodatkowe zabezpieczenie. Polegające na tym, że wpisując hasło, zmienia się liczba znaków potrzebna do zalogowania. Tak, aby haker nie poznał wszystkich znaków hasła wpisywanych w pasku. Tak szeroka i solidna porcja zabezpieczeń, sprawia, że korzystanie z bankowości elektronicznej jest bardzo bezpieczne o ile sami nie popełniamy kategorycznych błędów.

Przelewy potwierdzasz hasłami

Każdy bank posiada obecnie dodatkowe zabezpieczenia, które pozwalają na wykonywanie transakcji tylko posiadaczowi rachunku. Najczęściej są to potwierdzenia operacji dokonywane za pomocą darmowych kodów SMS, przychodzących na podany przez klienta numer telefonu. Moim zdaniem pod tym względem Bank BPH opinie ma pozytywne, ponieważ podczas logowania wykorzystuje właśnie wybiórcze znaki w wpisywanym haśle. Takiej opcji brakuje min np. w mBanku. Niektóre banki pozwalają na korzystanie z tokena sprzętowego albo aplikacji generującej hasła, instalowanej w smartfonie. Kartki zdrapki z hasłami przechodzą już powoli do lamusa.

Bezpieczeństwo prawne

Pieniądze są chronione prawnie. Wpłacając pieniądze na konto w banku podlegasz ochronie ustawowej oraz prawu bankowemu. Na mocy umowy z bankiem Twoje pieniądze są przechowywane na określonych zasadach. Nie ma tutaj istotnej różnicy czy korzystasz z konta z dostępem przez Internet, czy takiego gdzie musisz jeszcze udawać się do oddziału.

Ponieważ konta internetowe podlegają pod takie same przepisy bankowe, które chronią posiadaczy rachunków dostępnych w placówkach. W przypadku upadku banki i ulokowania w nim nadwyżki ponad 100 tys. euro, masz jeszcze szanse odzyskać część środków zgromadzonych w banku, niezależnie od BFG. Musisz jednak zgłosić swoje roszczenia do komisarza nadzorującego podział majątku. Część środków możesz dostać po sprzedaży pozostałych po bankructwie aktywów banku.

Czy zatem pieniądze na koncie w banku są bezpieczne?

Jak widać z powyższego artykułu środki zgromadzone na rachunkach bankowych w Polsce są bezpieczne. Oczywiście pod warunkiem, że ulokujesz w jednym banku kwotę do ok. 400 tys. euro. Zaś używając konta zachowasz podstawowe i racjonalne środki ostrożności. Masz zainstalowany program antywirusowy oraz logujesz się na rachunek z własnej sieci internetowej, unikając darmowych sieci WiFi.

Dodaj komentarz