Co zrobić w sytuacji kiedy komornik zajął konto?

Co zrobić w sytuacji kiedy komornik zajął konto?

Problemy ze spłatą rat kredytu. Zaległości w opłacaniu rachunków. Nie uregulowanie mandatu. To jedne z najczęściej występujących przyczyn prowadzących do sytuacji, w której środki na naszym koncie zostaną zablokowane przez komornika.

Okazuje się, iż nie trzeba posiadać dużych długów, aby wierzyciel za pośrednictwem komornika sądowego rozpoczął egzekucję z naszego rachunku bankowego. Zajęcie konta przez komornika to najczęściej stosowana metoda pozwalająca szybko wyegzekwować dług. Jak to wygląda w praktyce? Co możemy zrobić w sytuacji blokady rachunku?

Aby zablokować nasz rachunek komornik sądowy może, ale nie musi wiedzieć, w którym banku posiadamy konto. Jeśli w zawiadomieniu o zajęciu nie wskaże konkretnego numeru naszego konta bank zobowiązany jest wówczas zająć wszystkie rachunki, które prowadzi dla danego dłużnika do wysokości kwoty zadłużenia.

Komornik ma do dyspozycji następujące sposoby:

  • Komornik kieruje elektroniczne zapytanie o to, czy dany dłużnik posiada w konkretnym banku rachunek do Krajowej Izby Rozliczeniowej albo też za pośrednictwem banku do Centralnej informacji o rachunkach bankowych.
  • Na podstawie artykułu 761 kodeksu postępowania cywilnego komornik kieruje zapytanie do konkretnego banku.

W sytuacji kiedy komornik zgromadzi niezbędne informacje to wówczas kieruje do banku zawiadomienie o blokadzie konta. Po zajęciu rachunku przez komornika procedura przedstawia się następująco:

  • Jeżeli posiadamy na rachunku środki powyżej przysługującej kwoty wolnej wszystkie środki podlegające egzekucji zostaną przekazane za pośrednictwem konkretnego banku do komornika. Następnie komornik przekaże środki te do wierzyciela.
  • Po spłacie zadłużenia albo umorzeniu postępowania nasz rachunek w banku zostanie odblokowany.

 

Rachunek zajęty przez komornika

Warto wyraźnie zaznaczyć, że to komornik, a nie bank zajmuje nasz rachunek bankowy! Bank jest tzw. trzecim dłużnikiem. Wykonuje on jedynie swoje prawne obowiązki. Komornik16.pl natomiast jest zobowiązany poinformować nas o wszczęciu egzekucji z naszego rachunku, bank zaś musi niezwłocznie po odebraniu zawiadomienia przekazać środki, które są dostępne na naszym koncie. Jeśli doszło do zablokowania rachunków to nie mamy już za wiele możliwości. Nie oznacza to jednak, że nie możemy już nic zrobić. Jak zatem reagować w takiej sytuacji?

Spłać zobowiązanie oraz dopilnuj odblokowania rachunku

Najlepszym oraz najprostszym rozwiązaniem jest możliwie szybkie uregulowanie całego naszego długu. Musimy liczyć się z tym, iż wraz z wydłużającym się okresem spłaty naszego długu naliczane będą odsetki oraz inne, dodatkowe opłaty egzekucyjne, dlatego warto zatem je ograniczyć oraz postarać się spłacić zobowiązanie, które posiadamy. Jeżeli uda nam się samodzielnie spłacić zajęcie u komornika albo bezpośrednio u wierzyciela to starannie dopilnujmy, aby do banku zostało skierowane odpowiednie pismo mówiące o umorzeniu postępowania. W przeciwnej sytuacji bank nie odblokuje naszych rachunków, aż do chwili dostarczenia takiej informacji.
Jeżeli środki na naszym rachunku nie przekraczają kwoty wolnej od zajęcia to bank nie przekaże ich do komornika. Jeżeli jednak nasz dług jest niewielki, natomiast zgromadzone środki wystarczają na jego realizację to możemy wówczas udać się do oddziału banku i złożyć wniosek o realizację zajęcia w ramach kwoty wolnej.

Spróbuj rozłożyć zadłużenie na raty

Nie zawsze jednak szybka spłata zaległości będzie możliwa. W takiej sytuacji warto skontaktować się z kancelarią komorniczą albo bezpośrednio z wierzycielem oraz podjąć próbę negocjacji warunków spłaty. Możemy negocjować rozłożenia długu na raty albo umorzenia części długu.

Postaraj się o ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego

Może wydarzyć się taka sytuacja, w której wierzyciel wskaże kilka różnych form prowadzenia egzekucji. Oznacza to, iż komornik zajmie nasze wynagrodzenie za pracę, a także rachunek bankowy. W konsekwencji na nasze konto będzie wpływało wynagrodzenie, które będzie pomniejszone o potrącenia komornicze. Jednocześnie jeżeli środki te przewyższą kwotę wolną to bank przekaże je do organu egzekucyjnego. W takiej sytuacji warto postarać się o ograniczenie zajęcia rachunku bankowego o wpływy z tytuły wynagrodzenia albo innego dochodu, z którego komornik prowadzi egzekucję.

Zmiana banku nie pomoże, gdy komornik zajął nasze konto

Jeżeli wydaje się nam, że zmiana banku oraz podpisanie nowej umowy o prowadzenie konta bankowego będzie sposobem na uniknięcie spłaty zobowiązania to warto wyraźnie powiedzieć, że tak się nie stanie.

Problemy z płynnością finansową mogą dotyczyć tak naprawdę każdego z nas. Jeżeli dojdzie do zajęcia naszego rachunku przez komornika, nie traćmy głowy. Postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami z pewnością wybrniemy z kłopotów.

Więcej przeczytacie na forum: https://forum.infor.pl/topic/248570-komornik-zajal-konto/

Dodaj komentarz